تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، بزرگراه یادگار امام، بعد از خروجی اوین درکه، خیابان شهید قدوسی، پژوهشگاه قوه قضائیه.

کدپستی: 1983846514 

 

تلفکس: 22091869 - 021

نشانی پست الکترونیک پشتیبان: Publicrights.jri@gmail.com